برای دیدن مطالب پودمان کاربرد فناوری اطلاعات کاروفناوری هفتم روی تیتر مطالب کلیک نمایید.

کارکلاسی صفحه 16 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

بارش فکری صفحه 16 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی 1 صفحه 18 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی 2 صفحه 18 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی صفحه 19 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

آشنایی با ارگونومی

نکاتی در مورد کار با برنامه نقاشی ویندوز Paint

فیلم کاروفناوری چگونگی بستن و سرهم کردن قطعات کیس و راه اندازی کامپیوتر Assemble pc

فیلم کاروفناوری فیلم کارخانه تولید انواع دیسک و لوح فشرده سی دی Compact Disc

فیلم کاروفناوری فیلم کارخانه ساخت دستگاه خودپرداز ATM

فیلم کاروفناوری فیلم چگونگی ساخت کارت گرافیک کامپیوتر Computer graphics card

کلیپ آموزش 17 روش ساخت و تزئین انواع شمع با خلاقیت و ابتکار Make Your Own Candle

دانلود بسته آموزشی پودمان فناوری اطلاعات با موضوع آموزش برنامه نقاشی ویندوز paint