برای دیدن مطالب پودمان مستندسازی کاروفناوری هفتم روی تیتر مطالب کلیک نمایید.

بارش فکری صفحه 38 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان مستندسازی مزایای دیگر مستندسازی

دانلود بسته آموزشی پودمان مستندسازی کاروفناوری هفتم

طریقه انتخاب وتنظیم حاشیه Margin سند کاری در برنامه Word

افزودن و ایجاد نمودار Chart در برنامه Word

توضیح کارکرد دکمه Format Painter در Word

ذخیره اتوماتیک سند شما در Word

غیر قابل تغییر کردن و محافظت از متن نوشته شده در برنامه word

چگونگی درج جدول در نرم افزار Word

تایپ فرمول های ریاضی در برنامه Word

ذخیره فونت های بکاررفته در متن نوشته شده با Word

افزودن و درج نشانه گذاری Bullet/Numbering در برنامه Word

افزودن کاراکترهای ویژه Symbol در برنامه Word

درج صفحه روی جلد سندهای کاری در برنامه Word

درج سرصفحه Header و پا صفحه Footer در برنامه Word

نحوه ایجاد پاورقی در محیط برنامه Word

حالت های نمایش سند در Microsoft Word

بدست آوردن اطلاعات آماری سند نوشته شده در Word

عکس گرفتن از محیط کامپیوتر بوسیله Word

طریقه راست به چپ کردن متن در برنامه Word

تغییر فرمت و محل پیش فرض ذخیره سند در Word

طریقه انتخاب وتنظیم سایز سند کاری در برنامه Word