خرید و   دانلود     تولیدات     الکترونیکی     کاروفناوری  

کاربران محترم در این پست لینک خرید و دانلود فایل های الکترونیکی کاروفناوری روی تصاویر مرتبط قرار گرفته است که شما با کلیک روی هر تصویر می توانید پس از خرید فایل مربوطه را دانلود کنید.

جهت دانلود روی هر تصویر کلیک کنید.


دانلود نرم افزار انجام محاسبات ریاضی و هندسی     جزوه آموزش ساخت محتوای الکترونیکی

 

جزوه آموزش نرم افزار انیمیشن سازی تون بوم     کارنامه حرفه ای نمرات ماهانه دانش آموزان متوسطه اول

 

کتاب تصویری 100 پروژه کاروفناوری جلد اول     مجموعه طرح درس کاروفناوری هشتم